Akcjonariat i dane spółki

Rada nadzorcza

Skład:

Witold Jędrzejewski
Grzegorz Błaszczyk
Robert Wdowiak

Zarząd

Skład:

Tomasz Jędrzejewski

Audytor

Szczegóły:

Działając na podstawie §18 ptk 2 ppkt 5 Statut Spółki Easyfilm S.A. Rada Nadzorcza postanawia dokonać wyboru firmy audytorskiej Biuro Audytorsko – Rachumkowe Eurokonsulting Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 1863 do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024

Walne zgromadzenie

Materiały

Lorem ipsum
lorem ipsum

Dokumenty spółki

Dokumenty do pobrania

Lorem ipsum
lorem ipsum

Nazwa spółki
EasyFilm S.A.

Dane teleadresowe
ul. Franciszka Marii Lanciego 10B/12, 02-792 Warszawa

Informacja o sądzie rejestrowym
Sąd w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer spółki, pod którym jest ona wpisana do rejestru
KRS 0000905158

NIP
9512520954

Wysokość kapitału zakładowej i kapitału wpłaconego
300 000 PLN