Nasze realizacje

Kampania PSONI nt. Asystencji Osobistej 
Osób z Niepełnosprawnościami

Komercyjne

KLIENT:

DoP:

Gaffer:

OPIS PROJEKTU:

"TAK dlaniezależnego życia" to seria trzech spotów wideo autorstwa Papaya Roster ukazujących codzienne życie osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz jeszcze