Napisz do nas

Nazwa spółki
EasyFilm S.A.

Dane teleadresowe
ul. Franciszka Marii Lanciego 10B/12, 02-792 Warszawa

Informacja o sądzie rejestrowym
Sąd w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer spółki, pod którym jest ona wpisana do rejestru
KRS 0000905158

NIP
9512520954

Wysokość kapitału zakładowej i kapitału wpłaconego
300 000 PLN